Naslovnica Vijesti Misljenja GalerijaElita najavljuje novu pandemiju Spars virusa. Kako oni kažu pandemija će trajati od 2025. do 2028. godine.

Jona Jurić


Elita najavljuje novu pandemiju Spars virusa. Kako oni kažu pandemija će trajati od 2025. do 2028. godine.


Kao što znamo, i pandemija Covida se najavljivala, godinama prije. Prvenstveno ju je Bill Gates najavljivao i to još 5 godina prije, zanimljivo piše da će pandemija trajati oko 3 godine. Za pandemiju Covida se isto predviđa da će trajati do 2023.

Ovaj scenario je skoro jednak kao i ova situacija danas. Kako se navodi u videu, ovaj scenario se bazira na kontroli širenja informacija za novu krizu, kao što se Rockefellerov scenario bazirao na reagiranju države na krizu.